آموزش ثبت دامنه ir

دامنه ir

ثبت دامنه IR آی آر دامنه آی آز .ir یک دامنه ملی است و فقط با داشتن شناسه ایرنیک (مرکز تحقیقات فیزیک نظری) به ثبت میرسد. مدت زمان ثبت دامین ۱ ساله یا بصورت ۵ ساله است. آدرس وب سایت مرکز ثبت دومین های آر: http://www.nic.ir برای ثبت دامنه ir